אודות "משמר הרבנים"


הרבנים טוענים כי הם הסמכות הרוחנית, כי הם הדרך והאמת, כי דרכם מגיעים לאלוהים וכי הם נציגיו עלי אדמות.

אך האמת היא שהרבנים נושאים את שם יהוה לשווא, רומסים את כבודו ומטמאים את קדושתו. הרבנים אינם הנציגים של אלוהים.
אתר זה לא קשור באופן רשמי לשום ממסד, ארגון, תנועה או זרם. האתר מתבסס על מתנדבים מרקעים שונים, כולם יהודים שמאמינים בקיומו של אלוהים. לא הפסקנו להיות יהודים (חלקנו דתיים, חרדים ואף רבנים לשעבר), אנחנו אוהבים את עם ישראל, וזו בדיוק הסיבה לשמה האתר קיים – מאחר שאנחנו מאמינים ששמו של אלוהי אברהם יצחק ויעקב מתבזה ומיוצג בצורה כוזבת. אתר זה שואף להוות מאגר מידע וארכיון החושף את הפרצוף האמיתי של מנהיגי הדת המושחתים אשר כל מניעם הוא כוח, שליטה וכסף.

כל אחד מוזמן לתרום ע"י שליחת כתבות!

זהו האתר שהרבנים מפחדים שעם ישראל יחשף אליו – אז שתפו אותו!