צפו בתחקיר של אמנון לוי על האנשים שבכח מוכרחים להיות חרדים.