גזענות בבית ספר חרדי: "הגויים לא בדרגת אדם, רק היהודי"