הרב איתן בגדדי מנחה את תלמידיו כיצד להתמודד עם מי שמנסה לשכנע בדת אחרת. הסתה לרצח?