רבה הראשי לשעבר של העיר רמת-גן, הרב יצחק ברדע, הורשע היום (א') בבית משפט השלום בתל-אביב בשלושה אישומים של לקיחת שוחד ממועמדים לגיור לצורך זירוז ההליכים. הרב ברדע זוכה משני אישומים אחרים של עושק.

בכתב האישום נטען, שבשנים 91'-93' עמד הרב ברדע, בנוסף לתפקידו כרב עיר, בראש בית דין מיוחד לגיור.

התביעה טענה, כי הנאשם קיבל סכומים משמעותיים מהמועמדים לגיור לצורך קיצור ההליך ושילם, מתוך הסכומים שקיבל, דמי תיווך למתווכת שהפנתה אליו מועמדים לגיור. הרב ברדע הואשם כי ניצל את מצוקותיהם של המועמדים לגיור.

הרב, באמצעות סניגורו, פרופ' דוד ליבאי, כפר באישומים של קבלת שוחד וטען שקיבל מרוב המבקשים להתגייר, סכומים קטנים של כמה מאות שקלים שחולקו לעובדי המיקווה וכי הוא עצמו לא לקח לכיסו דבר. עם זאת, הודה הרב ברדע כי היפנה 30-20 מתגיירים אל רב בפאריס לצורך קיצור ההליכים ולקח מהם בין 3,000-2,500 דולר, כ"דמי טיפול", לדבריו, ותשלום לרב בצרפת.

השופט דניאל בארי קבע, כי הנאשם שינה את גירסותיו ועדותו אינה אמינה. השופט אמר, כי קבלת כספים עבור הגיור לא מתיישבת עם הפעלת שיקול דעת עצמאית לעניין קביעת התאמת המועמד לגיור. השופט ציין, כי "דברי החרטה שהביע הנאשם והעובדה שהוא בעצמו הגדיר את קבלת הכספים כ'מגעילה' מצביעים על מודעותו לפסול שבמעשיו ולקלון שהמיט על עצמו במעשים אלו".