צפו איך בגלל סכסוך פנימי בחצרות הרבנים נשרפה תינוקת בת חצי שנה.