הרב יוסי מזרחי מביך את עצמו שנית בטעה כי אוטיסטים ומשותקים הם תוצאה של גלגול קודם שהיה מרושע ולכן אין לרחם עליהם.