כתבה מהערוץ הראשון בנוגע לילדים שעברו התעללו מינית על ידי המורה שלהם בתלמוד תורה, הסיפור הושתק על ידי הקהילה הרבנית.