תחקיר של ערוץ 10 חושף את המכונה שמגלגלת מיליונים של שקלים מהעולם התחתנון אונס בעולם החרדי והכל מתחת לאפים של כולנו.
הכת החרדית.