כך משתלטת הכת החרדית ברגל דורסת על כל חלקה טובה בערי ישראל, תוך שימוש באלימות אי ציות לחוקים וגסות רוח.