הדרת נשים בקרב מלמדי הכת הרבנית – אסור לאישה לקבל משכורת גבוהה
כיכר השבת